Bağla

Təməl sistemləri

Drenajlı təməl sistemi

İstənilən inşaat konstruksiyasının təməli olaraq, bünövrə etibarlı və davamlı olmalıdır.  Torpaqla birbaşa təmasda olması, onun su ile təmasda olması deməkdir. Bu səbəbdən binanın təməlinin nəmə qarşı qorumaq üçün yüksək keyfiyyətli izolyasiyasını təmin etmək lazımdır. 
Drenajlı təməl sistemin strukturu
1. Texnoelast;
2. Bitumlu praymer;
3. Profilləşdirilmiş membran;
4. Ekstruziya edilmiş köpük
    polistirolu;
5. Köpən qaytan;
6. Bünövrənin divarı;
7. Drenaj borusu;
8. Çınqıldan hazırlıq;
9. Keçid bortu;
10. Təməl süxuru;
11. Əks tökmə süxuru;
12. Bərkitmə plitələrinin
     fiksasiyası üçün bərkidici.