Bağla

Təməl sistemləri

Standart təməl sistemlər

İstənilən inşaat konstruksiyasının təməli olaraq, bünövrə etibarlı və davamlı olmalıdır.  Torpaqla birbaşa təmasda olması, onun su ile təmasda olması deməkdir. Bu səbəbdən binanın təməlinin nəmə qarşı qorumaq üçün yüksək keyfiyyətli izolyasiyasını təmin etmək lazımdır.
Standart təməl sistemin strukturu
1. Təməlin dəmir-beton konstruksiyası; 
2. Praymer;
3. Mastika;
4. Profilləşdirilmiş membranlar;
5. Ekstruziya edilmiş köpük polistirolu;
6. Profilləşdirilmiş membran;
7. Ayırıcı hidroizolyasiya;
8. Köpən qaytan;
9. Qumdan hazırlıq.