Bağla

Qoruyucu örtüklər, çənlər və gölməçələr

TN-PRUD UNIVERSAL

Süni su anbarlarının, su anbarlarının, çökdürmə çənlərinin torpaq bünövrəsi üçün hidroizolyasiya sistemi,
buxarlandırıcılar və saxlama çənləri.