Bağla

Düz dam sistemləri

İstismar olunmayan dam örtüyü

Bu, adətən  qaraj, anbar, hamam və ya köşk kimi çox da böyük sahəyə malik olmayan tikililərdə tətbiq olunur. Üzərinə insanların çıxması nəzərdə tutulmadığına görə, üzərinin sərtliyi xüsusi bir əhəmiyyət daşımır.   
Yastı dam örtüyü davamlı və istifadəsi uzunömürlüdür. Bu dam sisteminə çəkilən xərclər çox aşağı və sərfəlidir.
Düz dam sistemi strukturu
1. Praymer;
2. Hidroizolyasiya;
3. İstilik izolyasiyası;
4. Geotekstil;
5. Beton qatqısı;
6. Hidroizolyasiya;
7. Qumlu hidroizolyasiyası.