Bağla

Düz dam sistemləri

TN-ROOF Smart PIR

Polimer membrandan və birləşdirilmiş izolyasiyadan hazırlanmış dam örtüyü xalçasının mexaniki bərkidilməsi üsulu ilə polad profilli göyərtədə istifadə olunmamış dam sistemi